CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019!
Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019
Các tác phẩm đạt "Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam" tỉnh Quảng Trị lần thứ 6 năm 2014
1. Giải A:
Tác phẩm: Điệu múa giâng trời - tác giả: Nguyễn Ngọc Hướng - Trường Trung học cơ sở Hướng Tân.2. Giải C:
- Tác phẩm: Hội Chọi Trâu - Tác giả: Hồ Thị Hương Giang - Trường MN Hướng Linh.- Tác phẩm: Lễ hội quê em - Tác giả: Nguyễn Phong Đạt - Trường Tiểu học Tân Lập.3. Giải khuyến khích:
- Tác phẩm: An toàn về bản - Tác giả: Hồ Thị Tâm - Trường Tiểu học Thanh.- Tác phẩm: Ngày hội quê em - Tác giả: Hồ Thị Vai - Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Hướng Sơn.

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582