PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019
Các tác phẩm đạt "Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam" tỉnh Quảng Trị lần thứ 6 năm 2014
1. Giải A:
Tác phẩm: Điệu múa giâng trời - tác giả: Nguyễn Ngọc Hướng - Trường Trung học cơ sở Hướng Tân.2. Giải C:
- Tác phẩm: Hội Chọi Trâu - Tác giả: Hồ Thị Hương Giang - Trường MN Hướng Linh.- Tác phẩm: Lễ hội quê em - Tác giả: Nguyễn Phong Đạt - Trường Tiểu học Tân Lập.3. Giải khuyến khích:
- Tác phẩm: An toàn về bản - Tác giả: Hồ Thị Tâm - Trường Tiểu học Thanh.- Tác phẩm: Ngày hội quê em - Tác giả: Hồ Thị Vai - Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Hướng Sơn.

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582