PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Nhằm nâng cao tinh thần học hỏi trên mọi phương diện, học hỏi lẫn nhau của các đồng chí đồng nghiệp, học hỏi trên mọi phương tiên để xây dựng phát triển mình và phục vụ tốt công tác. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2013 Chi đoàn Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức học tập nâng cao việc ứng dựng công nghệ thông tin phục vụ trong công tác, với nội dung học tập cách kết nối (Shered) máy in trong mạng nội bộ (lan); với phương pháp tự trao đổi nghiên cứu học tập lẫn nhau, thông qua các lý thuyết được truyền đạt các bước thực tế trên máy tính. Đây là việc làm cần thiết để mỗi đoàn viên có thể tự mình sử dụng những kiến thức đã được nghiên cứu học tập để ứng dụng cụ thể trong điều kiện nhiều người, nhiều máy tính sử dụng chung một máy in trong hệ thống mạng nội bộ (lan).
 

                                     Phú Sơn

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582