PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Gửi quý vị đại biểu đến dự, đảng viên trong Chi bộ và cán bộ công chức
trong cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
 

Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với thông điệp “Học tập suốt đời - Chìa khoá của mọi thành công” của huyện Hướng Hóa đã diễn ra vào sáng ngày 26/9/2013 tại Khe Sanh (là đơn vị làm điểm). Đây là hoạt động do Hội Khuyến học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng với thị trấn Khe Sanh phối hợp tổ chức.Và tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sắc thì sáng hôm nay (thứ hai, ngày 30/9/2013) toàn huyện Hướng Hóa đều ra quân đầu tuần tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 cho đến ngày 06/10/2013. Cùng với huyện nhà, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp của Công đoàn,  Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Chi hội Khuyến học cơ quan, Phòng Văn hóa và Thông tin Hướng Hóa tổ chức triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là dịp tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức Tuần lễ là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập mà Việt Nam đang hướng tới. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức trong hệ thống chính trị của Chi bộ chia sẻ những nghiên cứu, nâng cao khả năng cung ứng các điều kiện về học tập.

Tôi có thể khẳng định: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 sẽ là cơ hội để đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức trong cơ quan thấy rõ hơn là không nên chỉ dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có mà phải biết sử dụng nguồn nhân lực để phát triển đất nước. Thông qua việc học tập suốt đời bằng nhiều hình thức, địa điểm, không gian khác nhau sẽ giúp cho nguồn nhân lực cơ quan có thể đáp ứng đủ trình độ, kỹ năng khi sinh sống, làm việc tại bất cứ đâu. Đây là một sáng kiến mở ra cánh cửa tri thức cho tất cả mọi người có thể bổ sung, tiếp cận các nguồn tri thức, tiến bộ khoa học tiên tiến trên thế giới. Việc học tập suốt đời sẽ giúp cho mô hình xây dựng xã hội học tập ở huyện nhà thành công trong tương lai.

Phát huy truyền thồng hiếu học của dân tộc ta, từ xa xưa, các thế hệ người Việt luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Trong quá trình đổi mới đất nước, với điều kiện khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ và đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, một lần nữa Đảng ta đã xác định giáo dục đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Chính vì lẽ đó tại diễn đàn hôm nay thay mặt lãnh đạo Chi bộ và cơ quan tôi xin được nhấn mạnh: Chủ trương đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta đã tạo môi trường học tập rộng rãi, đầu tư cho giáo dục được tăng cường. Sự nghiệp giáo dục đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã dần thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân. Cớ gì cơ quan ta không hành động ? Tôi đề nghị:

Trên tinh thần nội dung của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 diễn ra từ ngày 30/9/2013 đến hết ngày 6/10/2013 với chủ đề “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”, Cơ quan chúng ta cần tập trung vào một số việc sau đây:

1. Chi hội Khuyến học đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trong cơ quan, song tôi thấy kế hoạch và hướng dẫn này còn chung chung, thiếu tính cụ thể, mang tính trừu tượng nhiều hơn là đi vào việc làm có ý nghĩa hành động thiết thực. Vì vậy, từng tổ chức, từng cá nhân tùy theo phần hành đảm trách trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan và đoàn thể để tiến hành hưởng ứng trong tuần theo quy trình sau đây:

- Từ ngày 30/9/2013 đến ngày 01/10/2013: tổ chức triển khai và chuẩn bị các điều kiện.

- Ngày 02/10/2013 tổ chức đọc sách, báo, tạp chí, tài liệu... nhân ngày Khuyến học Việt Nam tại Thư viện huyện, yêu cầu cán bộ thư viện chuẩn bị các điều kiện và giới thiệu các loại danh mục sách báo tạp chí tài liệu có ở thư viện để mọi người tìm đọc (như tôi đã gợi ý).

- Từ ngày 03/10/2013 đến ngày 06/10/2013:

+ Chụp ảnh, quay phim các hoạt động của Tuần lễ đưa lên trang web của cơ quan.

+ Có các bài viết về học tập suốt đời và đưa tin các hoạt động của Tuần lễ trên trang web của cơ quan. (Chỉ tiêu: mỗi tổ chức, mỗi cá nhân phải có ít nhất một việc làm và một tác phẩm).

(Lưu ý: không viết các tác phẩm với chủ đề về ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10), vì đây là một hoạt động khác với chủ đề chủ điểm của Tuần lễ này và đã do Công đoàn chủ trì).

2. Tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, tạo cơ hội và điều kiện cho người dân học tập suốt đời. Từng bước xây dựng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trở thành “Cơ quan học tập”, tạo mọi điều kiện và cơ hội cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được học tập suốt đời, học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.

3. Thứ hai, ngày 07/10/2013 các tổ chức và cá nhân báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 về Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng  (qua hộp thư điện tử của Trưởng phòng).

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa tất cả các đồng chí!

Nhân buổi tổ chức triển khai hôm nay mà đặc biệt là để kế hoạch Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 đạt được kết quả cao, cho phép tôi thay mặt Chi bộ và Lãnh đạo cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin huyện in gửi đến quý vị đại biểu và tất cả các đồng chí thông điệp hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013:

[ Học để có nghề và lao động ngày càng hiệu quả.

Học để cho mình và cộng đồng hạnh phúc.

Học để góp phần phát triển địa phương, đất nước và đóng góp cho nhân loại ].

“Học tập suốt đời - Chìa khóa của mọi thành công”

“Học để giúp cho mình, gia đình và xã hội phát triển”

“Tự học là đã đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng”

Với tinh thần đó, kính chúc quý vị đại biểu và tất cả các đồng chí sức khỏe. Chúc buổi triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ! 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582