PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

Kết luận của Trưởng phòng VH&TT huyện tại hội nghị trực báo ngành ngày 26/8/2013:
          1. Công tác tuyên truyền:

Tiếp tục tổ chức truyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; Thay đổi một số nội dung pa nô, áp phích tuyên truyền và chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm.

Tập trung tuyên truyền ngày truyền thống ngành Văn hóa và Thông tin (28/8), ngày Quốc Khánh (02/9), ngày thành lập QĐND VN (22/12), kết thúc năm 2013 chào năm mới 2014, nạn mua bán người).

2. Công tác xây dựng đời sống văn hóa:

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện các tiêu chí trong Đề án Xây dựng huyện điển hình văn hóa giai đoạn 2011 - 2016.

- Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu về phát động xây dựng, công nhận văn hóa, đơn vị văn hóa; xã điển hình văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

- Chỉ đạo thôn Kỳ Nơi - A Túc tổ chức đón nhận danh hiệu làng văn hóa xuất sắc năm 2012.

- Tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới - văn minh đô thị” huyện.

- Tham mưu Ban chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa huyện tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xét chọn làng, đơn vị đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu làng, đơn vị văn hóa xuất sắc năm 2013.

Tập trung xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới và văn minh đô thị, kiểm tra công nhận danh hiệu Làng văn hóa hàng năm (lần đầu, các giai đoạn…) nhằm nâng cao chất lượng thực chất làng văn hóa và làm cơ sở xét chọn LVHXS hàng năm.

3. Công tác gia đình:

- Xây dựng kế hoạch và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình.

- Thu thập và phân tích dữ liệu về gia đình và bạo lực gia đình.

- Xây dựng mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tiếp tục triển khai Đề án “Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” tại xã Tân Lập và quản lý công tác gia đình theo kế hoạch đặt ra.

Tập trung xây dựng một số loại hình CLB liên quan đến gia đình và bạo lực gia đình, tổ chức tốt ngày Gia đình VN hàng năm, gắn GĐVH với GĐTDTT, GĐCSK, GĐHH, GĐKCNSCT3TL, GĐKCNVPPL….

4. Công tác du lịch:

- Tăng cường công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch; Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để quảng bá các điểm đến du lịch trên địa bàn huyện.

- Khảo sát các bản, làng nghề truyền thống để có kế hoạch phát triển.

Lưu ý: nắm các Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng trên địa bàn…

5. Công tác văn nghệ:

- Tiếp tục xây dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện lớn của quê hương đất nước.

- Tổ chức tập huấn các làn điệu dân ca của dân tộc Vân Kiều, Pa Kô huyện Hướng Hóa nhằm lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc cho thế hệ sau.

Thực hiện rút kinh nghiệm về việc LHNTQC dịp 45 năm vùa rồi từ cơ sở đến việc huyện tham gia với tỉnh, tập huấn dân ca dân tộc Vân Kiều - Pa Kô, XD các CLB VN, thời gian tới sẽ có một số hoạt động văn nghệ dưới các hình thức khác nhau phù hợp với đặc thù địa bàn và thực tế của từng địa phương từng ngành… nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể.

6. Công tác thông tin - truyền thông:

- Tổng hợp, thống kê số liệu báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động bưu chính, viễn thông theo định kỳ.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị tập huấn giai đoạn 2 chương trình mục tiêu quốc gia: “Đưa thông tin về cơ sở về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.

- Tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ huyện và các xã, thị trấn; Tham gia tập huấn nâng cấp mạng máy tính ở tỉnh.

- Hướng dẫn các cơ sở in ấn, photocopy đăng ký kinh doanh đúng quy định.

- Sơ kết 01 năm hoạt động của Trang thông tin điện tử Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Tập trung quản lý tốt các dịch vụ văn hóa liên quan đến TT&TT, duy trì và phát triển tốt việc giao dịch công tác và chỉ đạo công tác thông qua CN&TT, đề nghị tham gia viết tin bài gửi Website Phòng VH&TT huyện.

7. Công tác thể dục thể thao:

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

- Chỉ đạo các cơ sở tổ chức tốt các hoạt động thể thao chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước.

- Chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Thể dục - Thể thao tổ chức tốt Đại hội Thể dục - Thể thao huyện lần thứ 4.

- Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tham gia Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ 6.

Lưu ý: tập trung cho Đại hội TDTT cấp huyện sẽ tiến hành vào tháng 12 năm 2013).

8. Công tác quản lý văn hoá, dịch vụ văn hoá:

- Tham gia “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 năm 2013.

- Quản lý chặt chẽ các dịch vụ văn hóa, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

- Tổ chức phục dựng lễ hội Arêu Pachen Vel Tăme tại xã A Xing.

- Tiếp tục phối hợp với đội Chiếu bóng tỉnh Quảng Trị phục vụ chiếu phim xóa điểm trắng tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện.

- Quản lý tốt các dịch vụ văn hóa trên địa bàn, nắm thật chắc để thực hiện báo cáo về di tích danh thắng trên địa bàn, theo dõi và chỉ đạo tốt “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hóa lần thứ 6 năm 2014”).

9. Công tác thư viện:

- Tiếp tục phục vụ tốt bạn đọc đến mượn và đọc sách, làm thẻ cho những độc giả có nhu cầu.

- Tiếp nhận và xử lý nghiệp vụ đối với những tài liệu được cấp. Phân bổ ấn phẩm văn hóa về cho các xã kịp thời.

- Tiến hành kiểm kê cuối năm theo đúng kế hoạch.

Lưu ý: việc nhận, bảo quản và phát huy các loại báo, tài liệu do các chương trình mục tiêu cấp phát; tham gia quản lý thư viện ở địa phương (nếu có); tổ chức xây dựng các tủ sách dùng chung ở xã, thị trấn, các làng bản, khối khóm…

10. Công tác tài chính - CSVC: Quan tâm đến việc nhận, bảo quản và phát huy các thiết chế văn hóa, tham mưu lãnh đạo địa phương phấn đấu theo các tiêu chí liên quan đến VH&TT trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (Tiêu chí 6 và 16).

11. Công tác tổng hợp kế hoạch: Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định hàng quý, 6 tháng đầu năm, và tổng kết cuối năm, xây dựng kế hoạch năm mới.

12. Công tác TĐKT: Ký cam kết phấn đấu XDGĐCCVH đạt GĐVH mẫu mực, đăng ký thi đua từ đầu năm để cơ sở phấn đấu và cấp trên theo dõi chỉ đạo, kiểm tra thi đua hàng năm (có thể kiểm tra chéo).

13. Công tác thanh tra, kiểm tra: Tăng cường tự kiểm tra ở cơ sở để phục vụ cho việc quản lý của địa phương và ngành. Phòng VH&TT sẽ kiểm tra hoạt động VH&TT của các địa phương và chế độ công tác, hoạt động công vụ của CBCC VH&TT trong huyện.

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582