PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

1. Tiếp tục tham mưu UBND huyện phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước huyện Hướng Hóa; Chuẩn bị các điều kiện cho tập huấn CNTT ở tỉnh và huyện.

2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác CNTT, Báo chí; Tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ của huyện. Tổ chức tổng kết 01 năm hoạt động của WebSite cơ quan nhân dịp ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8).

3. Tổ chức tuyên truyền kịp thời các ngày kỷ niệm trong tháng 7, 8/2013.

4. Phối hợp với Trung tâm TDTT huyện tiếp tục tổ chức Đại hội TDTT các môn còn lại.

5. Tổ chức triển khai công văn liên tịch với Phòng GD&ĐT huyện về Thư viện, Mỹ thuật và Di tích danh thắng.

6. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho tập huấn dân ca và phục dựng lễ hội mừng làng mới.

7. Tích cực chỉ đạo phát động, công nhận Làng văn hóa; Hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Mặt trận, Văn hóa, Nông nghiệp, Nông dân trong xây dựng Văn hóa - Nông thôn mới; Văn hóa - Văn minh đô thị; Phối hợp Mặt trận tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân.

8. Tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo công tác Gia đình.

9. Dứt điểm các vấn đề xung quanh kinh phí văn nghệ và hoạt động 45 năm chiến thắng Khe Sanh giải phóng Hướng Hóa.

10. Tiếp tục làm thẻ Thư viện, phục vụ bạn đọc; Thực hiện các nội dung làm việc với Vụ Thư viện - Bộ VH,TT&DL.

11. Thực hiện công tác Di tích - Danh thắng theo yêu cầu của Ban VH-XH HĐND tỉnh.

12. Đáp ứng yêu cầu về tài chính, tài sản, thiết bị; Chuẩn bị điều kiện mua sắm 02 máy Ipad phục vụ công tác của 2 tổ; Hoàn chỉnh tu sửa hàng rào, cổng; Quy chế chi tiêu nội bộ 2014; Dự toán ngân sách 2014.

13. Tổng hợp báo cáo phục vụ quản lý của lãnh đạo phòng, đăng tải văn bản đi.

14. Cấp phép cho CBCC năm 2013.

15. Triển khai học tập các bộ luật theo kế hoạch của huyện.

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582