PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

1. Tập trung hoàn thành các loại văn bản liên tịch về lĩnh vực Văn hóa nông thôn mới; Thư viện; Mỹ thuật; Di tích.

2. Chỉ đạo hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Năm Gia đình 2013.

3. Hoàn thành trình Chủ tịch UBND huyện ký Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Quan tâm các hoạt động kỷ niệm 45 năm chiến tháng Khe Sanh giải phóng Hướng Hóa (theo kế hoạch đã triển khai).

5. Chú trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực quan.

6. Tổ chức tập huấn dân ca; mừng làng mới.

7. Lưu tâm công tác báo chí, xuất bản, in ấn, phát thanh, thư viện.

8. Đảm bảo các nguồn kinh phí chí cho các hoạt động trong tháng: Sơn quét tường rào, cổng cơ quan; Trang thiết bị.

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582