PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Để ươm mầm tài năng nghệ thuật, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện phát triển và từng bước xã hội hoá hoạt động Mỹ thuật của thiếu nhi; Thực hiện Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 27/02/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 19/QĐ-VHTTDL ngày 28/02/2011 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị về việc ban hành Quy chế “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” tỉnh Quảng Trị; được sự quan tâm lãnh đạo của Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự phối kết hợp của các cơ quan, ban ngành liên quan, đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia của các trường học trên địa bàn huyện; Những năm qua Ban  tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện đã triển khai giải thưởng theo đúng quy trình đề ra và đạt kết quả tốt.

Năm 2013, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Nội Vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình, Văn phòng UBND huyện và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hướng Hóa tổ chức thành công “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hóa lần thứ 5 năm 2013. Ngày 09/5/2013, tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ban tổ chức Giải thưởng huyện đã tổ chức tổng kết, trao thưởng Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt nam huyện lần thứ 5 - Năm 2013.

“Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” cấp huyện lần thứ 5 năm 2013 được tổ chức thi vẽ trực tiếp tại 3 Hội đồng hướng dẫn thi ở 3 cụm thi trên phạm vị toàn huyện với 64/66 trường - 509 thí sinh đăng ký tham gia. 

Kết quả có 33 tập thể đạt giải. Trong đó: 02 Giải nhất; 06 Giải nhì; 07 Giải ba; 18 giải khuyến khích. Có 89 tác phẩm của cá nhân đạt giải. Trong đó: có 18 giải A (Mầm non 06, Tiểu học 04 và Trung học cơ sở 08); 22 giải B (Mầm non 08, Tiểu học 06 và Trung học cơ sở 08); 27 giải C (Mầm non 09, Tiểu học 07 và Trung học cơ sở 11) và 22 giải khuyến khích (Mầm non 07, Tiểu học 09 và Trung học cơ sở 06). Tất cả các tác phẩm đạt giải, Ban tổ chức trưng bày trong dịp tổng kết “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hóa lần thứ 5 năm 2013.
File ảnh tổng kết Giải thưởng Mỹ thuật lần thứ 5 - Năm 2013 đính kèm
Báo cáo tổng kết Giải thưởng Mỹ thuật TNVN lần thứ 5 - Năm 2013

                                                                                                   Nguyễn Ngọc Tri

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582