PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020

CUỘC HỌP CƠ QUAN ĐẦU NĂM QUÝ TỴ

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm của những ngày còn lại trong tháng 02 và tháng 3 năm 2013

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm của các bộ phận:

1. Công tác tuyên truyền:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác tuyên truyền để chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước theo các văn bản cấp trên đã hướng dẫn và lãnh đạo phòng đã chuyển để thực hiện.

- Làm tốt công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực tại chỗ, các nhà tài trợ cho hoạt động tuyên truyền kết hợp quảng cáo thương mại để tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước (đặc biệt là làm thay đổi diện mạo về mỹ quan của đô thị) chuẩn bị dần cho Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh và giải phóng Hướng Hóa.

2. Công tác xây dựng đời sống văn hóa:

- Tập trung chỉ đạo công nhận làng, đơn vị văn hoá, xã điển hình văn hóa đã đến niên hạn công nhận, đồng thời kiểm tra, thẩm định chặt chẽ công tác thực hiện quy ước, các tiêu chí về xây dựng làng, đơn vị văn hoá nhằm nâng cao chất lượng thực sự danh hiệu làng, đơn vị văn hoá. Nếu làng, đơn vị nào vi phạm các tiêu chí về xây dựng làng, đơn vị văn hoá, xã, thị trấn điển hình văn hoá thì Ban chỉ đạo tham mưu UBND huyện ra quyết định không công nhận danh hiệu văn hoá của các làng, đơn vị đó giai đoạn tiếp theo.

- Ráo riết kiểm tra chỉ đạo theo chỉ tiêu kế hoạch đã giao cho các địa phương, đơn vị về phát động, công nhận làng văn hoá, đơn vị văn hoá, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

- Chỉ đạo tốt việc Tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp với MTTQVN huyện và Phòng NN-PTNT huyện để xây dựng Kế hoạch, Quy chế phối hợp và kiện toàn BCĐ XDĐSVH-NTM huyện.

- Lưu ý trong quý I/2013: Phát động 03 làng, đơn vị: Thôn Tân Pun (xã Hướng Phùng); Phòng Dân tộc huyện, trường mầm non Vành Khuyên Lao Bảo. Công nhận xã Tân Lập điển hình văn hoá. Công nhận làng, đơn vị văn hoá: Tháng 01/2013 (Xã Hướng Lộc công nhận 01 thôn: Cheng. Xã Hướng Phùng công nhận 01 thôn: Xa Ri. Xã Tân Liên công nhận 01 thôn: Tân Hiệp). Tháng 02/2013 (Xã Thanh công nhận 01 thôn: A Ho. Xã Húc công nhận 01 thôn: Tà Ri II. Xã A Túc công nhận 01 thôn: Ra Han). Tháng 3/2013 (Xã Ba Tầng công nhận 01 thôn: Xa Rô. Trường THPT A Túc. Xã Thuận công nhận 01 thôn: Thuận Trung 1).

3. Công tác quản lý văn hóa:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức trưng bày ảnh, hiện vật lịch sử tại trung tâm huyện.

- Kiện toàn, bổ sung Ban Tổ chức Giải thưởng “Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” huyện. Chuẩn bị các điều kiện thật chín để tổ chức Giải thưởng “Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hóa lần thứ 5 năm 2013.

- Phối hợp với bộ phận văn nghệ để tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa và Thông tin tỉnh tổ chức tập huấn dân ca.

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng đề án Bảo tồn di tích danh thắng trên địa bàn kịp gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Công tác du lịch:

Theo dõi, quản lý tốt công tác du lịch trên địa bàn huyện. Cố gắng chuyên sâu thêm trên lĩnh vực công tác này.

5. Công tác gia đình:

- Phối hợp với Hội LHPNVN huyện xây dựng mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.

- Suy nghĩ dần để hướng dẫn cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt nam 28/6 năm nay vì nằm trong dịp Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh và giải phóng Hướng Hóa.

6. Công tác văn nghệ:

- Chuẩn bị ngay Kế hoạch, Quy chế tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng từ cơ sở đến huyện chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh giải phóng Hướng Hóa để kịp gửi cơ sở thực hiện.

- Xây dựng chương trình Nghệ thuật tham gia Liên hoan “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

7. Công tác thể dục - thể thao:

- Chỉ đạo Trung tâm Thể dục - Thể thao chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao từ cơ sở đến cấp huyện.

- Chỉ đạo Trung tâm Thể dục - Thể thao ban hành Kế hoạch và Điều lệ các bộ môn thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Khe sanh - Giải phóng Hướng Hóa.

8. Công tác thư viê%3ḅn:

- Tăng cường làm tốt công tác quảng bá về thư viện huyện. Tiếp nhận sách và xử lý nghiệp vụ; tập trung xây dựng thư viện, làm tốt công tác phục vụ bạn đọc.

- Hoàn thành bộ hồ sơ thư viện: Bao gồm các loại sổ sách như sổ: đăng ký tổng quát, sổ đăng ký cá biệt, sổ mượn sách, tài liệu,…

- Phối hợp với Hội LHPNVN huyện xây dựng thư viện cơ sở.

- Thông báo gửi các xã nhận sách, tài liệu… cấp cho vùng sâu, vùng xa….

9. Công tác thông tin - truyền thông:

- Tập trung tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án “Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Hướng Hóa giai đoạn 2013-2015”.

- Phối hợp với Trung tâm viễn thông Hướng Hóa phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, quản lý tốt các thuê bao di động trả trước.

- Duy trì hoạt động thường xuyên liên tục, ổn định của Trang Thông tin điện tử của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa. Nâng cao số lượng và chất lượng tin, bài viết trên WebSite của Phòng, đặc biệt là các đợt tuyên truyền về những ngày lễ lớn trong năm, những sự kiện chính trị trọng đại của huyện nhà và của đất nước (đặc biệt kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh giải phóng Hướng Hóa).

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan: Trung tâm Viễn thông Hướng Hóa, Bưu điện huyện thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ quy định của ngành.

10. Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở cơ sở đối với các hoạt động văn hoá, dịch vụ kinh doanh văn hoá như: karaôkê, Internet, dịch vụ tải hình, tải nhạc, in ấn, photocopy, hoạt động quảng cáo rao vặt, treo đặt biển, bảng hiệu, công tác phòng cháy nổ, an ninh trật tự xã hội tại địa điểm kinh doanh dịch vụ văn hoá.

- Chuẩn bị thật chu đáo (đặc biệt là về nghiệp vụ), chuẩn bị nội dung để tiến hành họp Đoàn Kiểm tra HĐVH, kinh doanh DVVH và xử lý các chủ cơ sở kinh doanh vi phạm trên lĩnh vực này.

11. Công tác Tài chính:

-  Khắc phục khó khăn về hoàn cảnh riêng của gia đình (do tính chất chuyên môn nghiệp vụ nên vừa nghỉ phép năm 2013 vừa làm việc).

- Làm hợp đồng tổ chức cho hoạt động dưới dạng Câu lạc bộ khiêu vũ tại tiền sảnh cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch chi tiêu theo quy trình hoạt động của cơ quan qua hàng tháng, hàng quý, hàng kỳ.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hành tiết kiệm chống lãng phí để trình lãnh đạo Phòng và BCH Công đoàn cơ quan thống nhất tổ chức thực hiện từ tháng 3 năm 2013.

12. Công tác Thi đua-Khen thưởng:

- Hoàn chỉnh ký cam kết thực hiện xây dựng gia đình văn hóa trong CBCC ngành Văn hóa và Thông tin huyện. Ký giao ước thi đua giữa Phòng Văn hóa và Thông tin huyện với Văn hóa và Thông tin các xã, thị trấn trong huyện.

- Chuẩn bị tốt các hồ sơ đăng ký thi đua năm 2013 cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cũng như các ngành trong Khối Thi đua-Khen thưởng Văn hóa và Xã hội huyện.

13. Công tác Tổ chức cán bộ:

- Phối hợp với Bộ phận Tài chính để xét nâng lương đúng niên hạn và đột xuất cho CBCC trong cơ quan.

- Hoàn chỉnh bộ hồ sơ cán bộ công chức cơ quan để phục vụ công tác quản lý CBCC. Yêu cầu CBCC cơ quan phải hoàn thành bộ hồ sơ của mình trong tháng 02 năm 2013, CBCC nào không chấp hành cơ quan xin từ chối xét đề nghị mọi trường hợp liên quan đến quyền lợi của CBCC đó (Khen thưởng, nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm, chuyển ngạch bậc lương, đi học, bồi dưỡng…).

- Giải quyết phép năm 2012 còn lại của CBCC cơ quan (các đ/c Trưởng phòng, Nhật Hà, Thu Hằng). Tiếp tục bố trí nghỉ phép năm 2013 cho CBCC cơ quan.

- Xem xét phân công lại một bước về lao động tại cơ quan cho phù hợp, lưu ý: lấy trình độ chuyên môn nghiệp vụ đào tạo, đạo đức tác phong, trình độ hiểu biết và am tường trong thục tiển, có thực tế và kinh nghiệm, tính nhiệt tình trách nhiệm… của CBCC làm trọng để bố trí.

14. Hành chính, lái xe:

- Hành chính cần quan tâm phối hợp với Tài chính để giải quyết chế độ chính sách chung, điều kiện làm việc của cơ quan, ô tô cơ quan… (Lưu ý: Quạt trần phòng làm việc của Trưởng phòng; máy vi tính thư viện; làm đẹp ô tô, sơn ô tô…).

- Lái xe lưu ý: đã hết hạn lưu hành ô tô, lốp ô tô phía sau bên tài bị oằn và đã bị thủng nhiều lần, thắng ô tô mòn bị kêu…

15. Tổng hợp, văn thư:

- Thực hiện chu toàn báo cáo sau Tết, báo cáo tháng 2/2013.

- Chỉnh chu lịch trình công tác. Lưu ý: trực báo Chi bộ, sinh hoạt Chi bộ…

- Thực hiện tốt lề lối quản lý sản xuất và lưu trử văn bản của cơ quan.

II. Một số công việc khác chung cho toàn cơ quan:

1. Nghỉ bù trực Tết: Thực hiện theo lịch nghỉ bù đã thông báo tại phiên họp Tổ trực Tết.

2. Công tác giao quân: sáng 25/02/2013 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Thực hiện như đã phân công. Lưu ý: Phục vụ âm thanh loa máy, nhạc chào cờ, nhạc vui…; câu khẩu hiệu vượt đường treo ở ngã tư Hùng Vương-Lê Duẩn với nội dung: “Phát huy truyền thống anh hùng, tuổi trẻ huyện Hướng Hóa hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

3. Công tác truyền thông: Tiếp tục phối hợp với Chương trình Phát triển vùng tại Hướng Hóa thuộc dự án Tầm nhìn thế giới tổ chức buổi truyền thông cho thanh niên đi làm ăn xa trở về quê ăn Tết tại Lao Bảo vào tối 21/02/2013 và tại Hướng Việt vào tối 26/02/2013.

4. Hội nghị CBCC năm 2013:

- Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 07h30 phút thứ sáu ngày 01/3/2013.

- Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.

- Thành phần:

+ Đại diện: Thường trực huyện ủy, UBND huyện, Thường trực LĐLĐ huyện.

+ Đại diện lãnh đạo: Đài PT-TH huyện, Bưu điện huyện, Viễn thông Hướng Hóa, Trung tâm TDTT huyện.

+ Đại diện Tổ phóng viên Đài PT-TH huyện.

+ Tập thể CBCC cơ quan.

- Nội dung: các bộ phận cần tích cực tự kiểm tra thật chu đáo để tổ chức thực hiện (theo chương trình hội nghị đã triển khai).

- Chủ trì: Đồng chủ trì: Trưởng phòng và Chủ tịch Công đoàn cơ quan.

- Thư ký: Bộ phận Tổng hợp.

- Làm công tác tổ chức: Bộ phận Tổng hợp .

- Trang trí, âm thanh: PTP (Q.Phòng) và số CBCC nam.

- Hội trường bàn ghế, vệ sinh, khánh tiết: PTP (N. Tri) và số CBCC nữ.

- Bữa cơm thân: Bộ phận Tài chính và Bộ phận Hành chính.  

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582