PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Cấp giấy phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bô%3ḅ phâ%3ḅn tiếp nhâ%3ḅn và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Khi đến nô%3ḅp hồ sơ, cán bộ thuộc Bô%3ḅ phâ%3ḅn tiếp nhâ%3ḅn và trả kết quả kiểm tra hồ sơ đã đầy đủ, hợp lê%3ḅ thì viết giấy biên nhận đưa cho người nô%3ḅp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lê%3ḅ thì công chức tiếp nhâ%3ḅn hồ sơ hướng dẫn để người đến nô%3ḅp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận giấy phép hoạt động triển lãm, hội chợ, xuất bản phẩm tại Bô%3ḅ phâ%3ḅn tiếp nhâ%3ḅn và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

+ Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 28 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

+ Điện thoại: 053.3554715

+ Fax: 0533554711

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

. Đơn đề nghị giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (theo mẫu).     

. Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ.

b. Số lượng hồ sơ:  01 bô%3ḅ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

+ Thông tư số 12/2011/TT-STTTT ngày 27/05/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010”.

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582