PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
TUYÊN TRUYỀN

UBND huyện Hướng Hóa tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 - Nguyên Hằng

Sáng 18.4, tại UBND xã Tân Long - huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng".

Hội nghị tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông cho cán bộ làm công tác dân tộc và đại biểu là những già làng, người có uy tín của dân tộc ít người của huyện Hướng Hóa và Đakrông - Nhật Hà

Các đại biểu là những già làng, người có uy tín nắm bắt được các chủ trương, đường lối pháp luật của Đảng và Nhà nước về vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông; trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa phương mình nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành Luật Giao thông, vận động nhân dân tham gia, đóng góp công sức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa làm đường giao thông nông thôn.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, Kế hoạch số 4320/KH-UBND ngày 31/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thực hiện Chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản.

Với chức năng là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thông tin, Phòng Văn hóa và Thông tin đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch trên tất cả lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu - năm 2017.

Tải kế hoạch

Duy trì thường xuyên và liên tục hoạt động tuyên truyền, cổ động là điều cần thiết trong tình hình hiện nay

Công tác tuyên truyền cổ động phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và không ngừng đổi mới nội dung, hình thức. Thực tiễn cho thấy, khi tổ chức hay phát động một chủ trương chính sách hay một phong trào, cuộc vận động..

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TẠI XÃ HƯỚNG LINH SAU 1 NĂM THỰC HIỆN

Một xã vùng sâu vùng xa mà người dân tộc Vân Kiều đang cư sống ở phía Bắc của huyện Hướng Hóa - xã Hướng Linh. Tuy xã quá khó khăn về nhiều mặt (xã nằm trong tốp các xã khó khăn nhất của huyện); nhưng dưới sự lãnh đạo của huyện, sự đỡ đầu của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền 30/4; 01/5

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hướng Hóa, kế hoạch trọng tâm của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn năm 2014....

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 2014


Hướng dẫn mừng Đảng mừng Xuân năm 2014

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02) và mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014 File đính kèm Kế hoạch tuyên truyền


Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013) - Nguyễn Ngọc Tri

Đề cương tuyên truyền 45 năm chiến thắng Khe Sanh giải phóng Hướng Hóa - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa

File Đề cương tuyên truyền đính kèm

Đề cương tuyên truyền 45 năm chiến thắng Khe Sanh giải phóng Hướng Hóa

File Đề cương tuyên truyền đính kèm

Hướng dẫn tuyên truyền ngày lễ 30/4 và 01/5 năm 2013

Hướng dẫn tuyên truyền ngày 30/4 và 01/5 năm 2013

Hướng dẫn tuyên truyền chào mừng 67 năm Quốc khánh Nước CHXNCNVN (02/9)

Công văn số 31/CV-VH&TT ngày 23 tháng 8 năm 2012.pdf

Trang 1 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582