PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Gia đình

Vai trò của gia đình (Nguyên Hằng-Hoàng Loan)

Trong xu thế hội nhập và phát triển, gia đình càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho con trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy ngay từ bây giờ, mỗi một chúng ta cần ý thức tự mình bồi dưỡng, chăm lo cho con trẻ, không phó mặc cho nhà trường và xã hội, góp phần giáo dục con trẻ trong việc xây dựng và bảo bệ Tổ quốc trong thời đại mới.

Hướng Hóa triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019 - Nhật Hà

Ngày 05/6/2019, UBND huyện Hướng Hóa ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, luật pháp của Nhà nước về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em trong cộng đồng; hướng đến xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

HẠT NHÂN TIÊU BIỂU TRONG 10 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI HUYỆN HƯỚNG HÓA (NHẬT HÀ)

Đến với thị trấn Lao Bảo, một địa bàn biên giới của huyện Hướng Hóa, nhắc đến chị Võ Thị Thúy chắc hẳn mọi người sẽ biết đến một cán bộ Hội năng động, nhiệt tình và trách nhiệm. Trong 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, với trách nhiệm của người đứng đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn, chị luôn cố gắng trong mọi hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mỗi gia đình.

KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3” (Phú Sơn - Nhật Hà)

Thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; triển khai;Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm” theo;Quyết định số 2589/QĐ-TTg của ngày 26/12/2013 Thủ tướng Chính phủ, Huyện Hướng Hóa đã ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm

Truyền thông Nâng cao nhận thức về sức khỏe, vệ sinh và bình đẳng giới cho phụ nữ thuộc địa bàn ảnh hưởng dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông - Xuân Phúc

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2017 giữa Ban quản lý dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) với Hội LHPN tỉnh trong công tác nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho phụ nữ, ngày 28/11/2017 Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về  sức khỏe, vệ sinh và bình đẳng giới cho phụ nữ thuộc địa bàn ảnh hưởng dự án GMS tại Thị trấn Khe Sanh.

HỘI PHỤ NỮ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC “HỘI THI NẤU ĂN – GIA ĐÌNH ĐIỂM 10”

Trong niềm vui chung của các tầng lớp phụ nữ chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 28/6, vào ngày 25/6/2017 Hội LHPN huyện Hướng Hóa phối hợp với nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune Gold tổ chức “Hội thi nấu ăn – gia đình điểm 10”.

HUYỆN HƯỚNG HÓA VỚI NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC NĂM 2017 - (20/3)

Trước hết, điều khẳng định là vai trò; quản lý chỉ đạo của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã ban hành công văn số: 01/HD-VHTT ngày 06/3/2017 về hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2017 (20/3)

KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2016) PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016) cũng là lúc toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Chính phủ thực hiện Quyết định số: 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Nhân dịp này Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

NHÂN NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6) PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA CÙNG CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO XÂY DỰNG "NÉT ĐẸP GIA ĐÌNH - ẤM ÁP YÊU THƯƠNG"

Như chúng ta đã biết Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chính sách, luật pháp liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Gia đình Việt Nam...

HỘI THI “GIA ĐÌNH - NGUỒN LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH” NĂM 2016 HUYỆN HƯỚNG HÓA

Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kế hoạch của Huyện uỷ, UBND huyện Hướng Hoá và Ban chỉ đạo Công tác gia đình huyện. Ngày 27/6/2016 tại Phòng Văn hóa và Thông tin, huyện Hướng Hóa tổ chức Hội thi “Gia đình - Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình” kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam...

Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước của huyện Hướng Hóa sau 10 năm thực hiện theo Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư

Ngày 21/2/2005, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 49-CT/TW về “Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Huyện uỷ, UBND huyện về công tác gia đình; sự đồng tình hưởng ứng của xã hội về xây dựng gia đình; sự nỗ lực và cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp ...

“Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương”.

Hưởng ứng chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay. Sáng ngày 28/6 tôi dậy rất sớm để đi chợ, mua những nguyên vật liệu chuẩn bị cho bữa ăn tối ngày 28/6, một cảm giác thấy bồn chồn khó tả và rất khác những lần đi chợ trước.

NHỮNG GHI NHẬN TẠI BUỔI KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM - 28/6/2015 CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Gia đình Việt Nam xuất phát từ truyền thống đạo lý từ mấy ngàn năm văn hiến cho đến nay.Tên tuổi các vị anh hùng, các danh nhân, các bậc kỳ tài, các nhà cách mạng lỗi lạc đều xuất phát từ những gia đình có tính chất đặc biệt, tiềm ẩn trong những gia đình đó là sự giáo dục...

Tháng 6 – Nghĩ về 2 tiếng Gia đình

Gia đình là tế bào của xã hội. Tế bào đó “lành lặn” sẽ góp phần làm cho “cơ thể” xã hội phát triển mạnh mẽ và ngược lại, tế bào đó mang mầm bệnh sẽ làm cho “cơ thể” xã hội bị yếu đi, lâu dần sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHUC - 20/3 VỚI CHỦ ĐỀ YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ!

Cùng đồng hành của chuỗi những hoạt động trong tháng 3, nối tiếp kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2015) và kỷ niệm 1971 năm ngày khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, đó là hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc. Theo hướng dẫn, chủ đề của Ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay là "Yêu thương và chia sẻ". 

Huyện Hướng Hóa có thêm chặng đường sau một năm thực hiện công tác gia đình

Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống càng bận rộn thì người ta càng cần tìm về với "điểm tựa quan trọng", đó chính là gia đình. Nơi ấy có tình yêu thương, sự đùm bọc, chia sẻ và bao dung và cũng chính là nơi tiếp thêm sức mạnh và những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Giao lưu "Vì một cộng đồng không có bạo lực gia đình" tại huyện Hướng Hóa

Ngày 26/6/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch -  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với huyện Hướng Hóa tổ chức giao lưu “Vì một cộng đồng không có bạo lực gia đình” nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Phỏng vấn về Hội thi Gia đình Việt Nam huyện Hướng Hóa năm 2014

Hội thi nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình thực hiện tiêu chí đó là không có bạo lực gia đình, khuyến khích mọi người, mọi gia đình và xã hội có những việc làm, hành động cụ thể quan tâm tới gia đình, thiết thực xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện bình đẳng giới xây dựng gia đình hạnh phúc “5 không, 3 sạch” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”.

Ngày gia đình Việt Nam 28/6, những hồi tưởng và suy nghĩ - Xuân Phúc

..."con người một nắng hai sương, áo nâu chân đất, tần tảo sớm hôm lo cái ăn, cái mặc cho các con. Một tấm gương đạo đức sáng ngời, một lối sống bình thường giản dị, có sức mạnh thổi luồng sinh lực vào ba, các bác, các cô và chú tôi".

Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa tổ chức thành công Hội nghị biểu dương gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu xuất sắc

Ngày 26/6/2013, tại Nhà văn hóa huyện, Ban thường vụ LĐLĐ huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVC -LĐ tiêu biểu xuất sắc.
Bao cao bieu duong gia dinh tieu bieu
*
 Tham luan cua Le Thi Loan - CĐCS MN Tan Hop
Tham luan cua Duong Thị Hong - CĐCS co quan Huyen uy

Trang 1 2 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582