CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019!
Thứ sáu, ngày 22 tháng 02 năm 2019
Xây dựng đời sống văn hóa

NĂM 2018, PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA VINH DỰ NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA BỘ VH,TT&DL - Nhật Hà

Được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; sự lãnh đạo của Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND huyện Hướng Hóa, những năm  qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã nỗ lực, đồng lòng, đồng sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2018 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua.

Thôn Tân Thuận xã Tân Lập long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 (Trần Vũ)

Ngày 3/11, thôn Tân Thuận xã Tân Lập tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, đón nhận danh hiệu “Thôn văn hóa xuất sắc” cấp tỉnh giai đoạn 2013 - 2017 và phát động xây dựng khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các tôn giáo năm 2018. Đến dự có đồng chí Phạm Trọng Hổ - PCTUBND huyện Hướng Hóa, đồng chí Lê Quang Thuận - PCT UBND huyện Hướng Hóa.

Thôn Húc Ván, xã Húc tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Làng văn hóa giai đoạn 2010 - 2018 (Trần Vũ)

Hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018). Ngày 02/11/2018, thôn Húc Ván, xã Húc long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Làng văn hóa  giai đoạn 2010 - 2018. 

Huyện Hướng Hóa kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 (Nhật Hà)

Ngày 05/10/2018, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3898/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do ông Phạm Trọng Hổ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình huyện làm trưởng đoàn.

KHỐI 3B THỊ TRẤN KHE SANH TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU KHỐI VĂN HÓA XUẤT SẮC GIAI ĐOẠN 2013-2017 (Xuân Phúc)

Trong không khí thi đua sôi nổi của Nhân dân các dân tộc huyện nhà đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5), tiến đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968-09/7/2018), ngày 19/5/2018 Khối 3B thị trấn Khe Sanh long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Khối văn hóa xuất sắc giai đoạn (2013 - 2017).

Thôn Long Hợp, xã Tân Long tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Làng văn hóa xuất sắc giai đoạn 2013 - 2017 (Nhật Hà)

Ngày 03/6/2018, thôn Long Hợp, xã Tân Long long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa xuất sắc giai đoạn 2013 - 2017 và khánh thành Đình làng.

TÂN THÀNH TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2015-2017 (Xuân Phúc)

Trường Mầm non Tân thành tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Danh hiệu Đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2005-2018 (Xuân Phúc)

Ngày 18/5/208 trường Mầm non Tân Thành long trọng tổ chức đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 của UBND tỉnh Quảng Trị và bằng công nhận danh hiệu Đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2005-2018 của UBND huyện Hướng Hóa. 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÀNH THỰC HIỆN TỐT XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VĂN HÓA VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở MỨC ĐỘ 1 (Xuân Phúc)

Cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà trong phong trào thi đua chào mừng sinh nhật Bác Hồ (19/5) tiến đến kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/ 2018), thời gian qua - một chặng đường dài Trường Mầm non Tân Thành đã có tầm nhìn và kế hoạch để quyết tâm xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa và chuẩn Quốc gia mức độ 1. Từ năm 2005, qua nhiều thế hệ quản lý và đội ngũ của nhà trường vẫn bền bỉ theo định hướng phấn đấu đã đề ra.

XÃ TÂN HỢP TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI - Xuân Phúc

Trong không khí phấn khởi, cùng với nhân dân các dân tộc huyện Hướng Hóa tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/2018), ngày Quốc tế Lao động (1/5), 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), tối ngày 26/4/2018 xã Tân Hợp long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN MIỀN NÚI HƯỚNG HÓA.

Có thể khẳng định rằng, việc triển khai xây dựng và gắn kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần trong việc tăng trưởng về kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các hoạt động văn hoá - xã hội được tăng cường

Hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh đã củng cố, duy trì, xây dựng và phát triển trường học đạt chuẩn Đơn vị văn hóa - Xuân Phúc

Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Công tác gia đình” huyện Hướng Hóa đã tiến hành kiểm tra thẩm định và trình UBND huyện Hướng Hóa ban hành Quyết định số: 496/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 công nhận Trường Tiểu học Số 2 Khe Sanh đạt “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá” giai đoạn 2005-2018

Thôn Nại Cửu, xã Tân Thành tổ chức lễ đón nhận làng danh hiệu Làng văn hóa giai đoạn 2008 - 2017 và khánh thành Đình làng (Nhật Hà)

Ngày 25/3/2018, thôn Nại Cửu, xã Tân Thành long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa giai đoạn 2008 - 2017 và khánh thành Đình làng của thôn.

XÃ THUẬN - ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN VÙNG BẢN HUYỆN HƯỚNG HÓA HOÀN THÀNH XÂY DƯNG XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2015-2017 (Xuân Phúc)

Ngày 02/02/2018 UBND huyện Hướng Hóa đã ban hành Quyết định số: 282/QĐ-UBND công nhận xã Thuận đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2015 - 2017./. 

Xã Thuận tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2015 - 2017 (Nhật Hà)

Sau 2 năm phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, xã Thuận đã huy động được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị để thực tốt các tiêu chuẩn của xã văn hóa nông thôn mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Với kết quả đã đạt được, ngày 02/02/2018, UBND huyện Hướng Hóa đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND về công nhận xã Thuận đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2015 - 2017.

XÃ TÂN THÀNH HUYỆN HƯỚNG HÓA SAU 2 NĂM XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI - Xuân Phúc

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, những năm qua cán bộ và Nhân dân xã Tân Thành đã hăng hái thi đua lao động sản xuất xây dựng bản làng quê hương ngày càng đổi mới, bộ mặt nông thôn ngày càng thay da đổi thịt, nhà kiên cố hóa, cây xanh bóng mát dần dần phủ kín, tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế phát triển nhanh, văn hóa - xã hội được nâng cao, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng văn hóa nông thôn mới, xây dựng làng, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa chất lượng cao hơn. 

KHỐI 3B THỊ TRẤN KHE SANH XÂY DỰNG “KHỐI VĂN HÓA XUẤT SẮC” GIAI ĐOẠN 2012-2017 (Xuân Phúc)

Khối 3B là địa bàn trung tâm của huyện Hướng Hoá và thị trấn Khe Sanh. Có 400 hộ với 1658 nhân khẩu; gồm có 3 dân tộc chính: Vân Kiều, Pa Kô, Kinh. Là nơi tập trung phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp trên; đặc biệt là sự đồng lòng đồng sức của Nhân dân trong Khối nên việc tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được một số kết quả đáng kể. 

THÔN TA NUA XÃ XY MỘT BẢN DÂN TỘC ÍT NGƯỜI VÙNG NAM HUYỆN HƯỚNG HÓA XÂY DỰNG “LÀNG VĂN HÓA XUẤT SẮC” GIAI ĐOẠN 2012 - 2017 (Xuân Phúc)

 Với sự quyết tâm của cán bộ và Nhân dân, thôn Ta Nua đã không ngừng thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy truyền thống anh hùng và tinh thần đoàn kết, sau 8 năm phấn đấu, thôn Ta Nua đã tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.

XÃ TÂN LẬP HUYỆN HƯỚNG HÓA SAU 2 NĂM THỰC HIỆN XÂY DỰNG VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI - Xuân Phúc

Tháng 10 năm 2015 xã Tân Lập đã tổ chức phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2015-2017 và định hướng đến năm 2022. Sau 2 năm, xã đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tốc độ phát triển kinh tế hàng năm từ 12-15%.

LÀNG LONG HỢP XÃ TÂN LONG PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG “LÀNG VĂN HÓA XUẤT SẮC” GIAI ĐOẠN 2012 - 2017 - Xuân Phúc

Phát huy truyền thống của quê hương làng Long Hợp đã nổ lực phấn đấu, xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau làm giàu kinh tế, phát triển văn hóa và xã hội. Sau 5 năm (2012 - 2017) thực hiện cuộc vận động xây dựng làng văn hóa - gia đình văn hóa, Làng văn hóa Long Hợp đã đạt được kết quả đáng kể.

Trang 1 2 3 4 5  ... 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582