PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Xây dựng đời sống văn hóa

TRƯỜNG MẦM NON HIỆP ĐỨC ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA - Thanh Huyền

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ 3B THỊ TRẤN KHE SANH - Xuân Phúcaa

Sáng ngày 16/11/2019 Ban công tác Mặt trận Khối 3B Khe Sanh đã tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có đại diện UBMTTQVN thị trấn, Đảng ủy bộ phận 3B, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong địa phương.

THÔN TÂN TIẾN PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

          Xác định mục tiêu phải nâng cao nhận thức của người dân thì quá trình xây dựng NTM mới đi đến thành công, Chi bộ và các tổ chức chính trị xã hội thôn Tân Tiến đã xây dựng kế hoạch với những chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng NTM

HƯỚNG HÓA NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHONG TRÀO “ TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ” - Thanh Huyền

Trong những năm qua, huyện Hướng Hóa đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao hiệu của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”. Kết quả từ công tác này đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy tiến trình xây dựng Nông thôn mới ở miền núi.

Xã Tân Liên đón nhận danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới” - Thanh Huyền

Vừa qua, xã Tân Liên đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới” giai đoạn 2015 – 2017, và tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020. Đến dự có đồng chí Đặng Trọng Vân  - Phó bí thư Huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014-2018 và đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 - Xuân Phúc

Ngày 28/8/2019 tại nhà Văn hóa truyền thống dân tộc Vân Kiều - Pa Kô huyện Hướng Hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014-2018 và đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

TẤM GƯƠNG CHÀNG TRAI TRẺ CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - NHẬT HÀ

Ngày 26/7/2019 đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đã có bức thư khen dành cho em Hồ Văn Ngỡi, thôn A Mor, xã A Xing, huyện Hướng Hóa. Trong thư đồng chí đã gọi em Chàng trai trẻ luôn “nặng lòng” vì bản làng quê hương.

THÔN RA LY, XÃ HƯỚNG SƠN TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THÔN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2004 - 2018 (NHẬT HÀ)

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, ngày 25/7/2019, thôn Ra Ly xã Hướng Sơn long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Thôn văn hóa giai đoạn 2004-2018.

THÔN TÂN TIẾN, XÃ TÂN LIÊN TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THÔN VĂN HÓA XUẤT SẮC GIAI ĐOẠN 2014 - 2018

Ngày 18/7/2019, thôn Tân Tiến, xã Tân Liên long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Thôn văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014 – 2018, đến dự có đồng chí Phạm Trọng Hổ - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” và CTGĐ huyện; các đồng chí trong thường trực và thành viên Ban chỉ đạo huyện;

Bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Bản văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014 - 2018 (Nhật Hà)

Ngày 04/7/2019, bản Khe Đá thị trấn Lao Bảo long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Bản văn hóa xuất sắc cấp tỉnh năm 2018.

Huyện Hướng Hóa sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” - Nhật Hà

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” mặc dù còn không ít khó khăn nhưng được sự lãnh đạo của Huyện ủy; sự điều hành của UBND huyện; sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị; sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc huyện nhà; cùng với sự nỗ lực cố gắng của ngành Văn hóa và Thông tin trong quá trình thực hiện đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện nỗ lực, phấn đấu xây dựng đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014 - 2018 (Nhật Hà)

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện vinh dự là một trong 44 làng, đơn vị được UBND tỉnh Quảng Trị tặng Cờ công nhận Đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014 - 2018. 

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 KHE SANH ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ĐƠN VỊ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2004-2018 (Xuân Phúc)

Ngày 25/3/2019, trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2004 - 2018.

Thôn Thuận Trung 2, xã Thuận tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Thôn văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014 – 2018 phát động xây dựng mô hình Gia đình học tập, Cộng đồng học tập (Nhật Hà)

Ngày 27/3/2019, Thôn Thuận Trung 2, xã Thuận long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Thôn văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014 - 2018 và phát động xây dựng mô hình Gia đình học tập, cộng đồng học tập. 

Kết quả thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hướng Hóa - Nhật Hà

Để thực hiện tốt các tiêu chí về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã thông qua Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, hoạt động đưa thông tin về cơ sở… 

NĂM 2018, PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA VINH DỰ NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA BỘ VH,TT&DL - Nhật Hà

Được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; sự lãnh đạo của Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND huyện Hướng Hóa, những năm  qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã nỗ lực, đồng lòng, đồng sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2018 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua.

Thôn Tân Thuận xã Tân Lập long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 (Trần Vũ)

Ngày 3/11, thôn Tân Thuận xã Tân Lập tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, đón nhận danh hiệu “Thôn văn hóa xuất sắc” cấp tỉnh giai đoạn 2013 - 2017 và phát động xây dựng khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các tôn giáo năm 2018. Đến dự có đồng chí Phạm Trọng Hổ - PCTUBND huyện Hướng Hóa, đồng chí Lê Quang Thuận - PCT UBND huyện Hướng Hóa.

Thôn Húc Ván, xã Húc tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Làng văn hóa giai đoạn 2010 - 2018 (Trần Vũ)

Hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018). Ngày 02/11/2018, thôn Húc Ván, xã Húc long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Làng văn hóa  giai đoạn 2010 - 2018. 

Huyện Hướng Hóa kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 (Nhật Hà)

Ngày 05/10/2018, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3898/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do ông Phạm Trọng Hổ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình huyện làm trưởng đoàn.

KHỐI 3B THỊ TRẤN KHE SANH TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU KHỐI VĂN HÓA XUẤT SẮC GIAI ĐOẠN 2013-2017 (Xuân Phúc)

Trong không khí thi đua sôi nổi của Nhân dân các dân tộc huyện nhà đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5), tiến đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968-09/7/2018), ngày 19/5/2018 Khối 3B thị trấn Khe Sanh long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Khối văn hóa xuất sắc giai đoạn (2013 - 2017).

Trang 1 2 3 4 5  ... 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582