Thông tin chỉ đạo, điều hành của Sở TT&TT

Ngày 24/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực hệ thống truyền thanh cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho các cán bộ phụ trách Thông tin và Truyền thông của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm VHTT-TDTT cấp huyện và cán bộ Thông tin và Truyền thông cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở và các đồng chí Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở; các giảng viên của lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh ý nghĩa của lớp tập huấn bồi dưỡng nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông ở các địa phương. Đây là những kiến thức nền tảng cơ bản để giúp học viên nâng cao năng lực trong công tác thông tin và truyền thông, từ đó tạo nên sức mạnh và hiệu lực ngày càng cao của hoạt động thông tin và truyền thông ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân các địa phương trong tỉnh, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Lớp được tổ chức với mục đích trang bị, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông ở cấp xã với các nội dung: Giải pháp truyền thanh thông minh IP; xử lý âm thanh cơ bản; giới thiệu phần mềm OBS Livestream… Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động của các đài, trạm truyền thanh; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân; tạo sự chuyển biến mới trong công tác thông tin truyền thông, đa dạng hóa nội dung thông tin, tuyên truyền tại địa phương.

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 0

Trong tuần: 0

Trong tháng: 0

Tổng lượt truy cập: 0