Tin chỉ đạo của UBND Huyện

Ngày 24/02/2021, Tổ Kiểm tra liên ngành của huyện, do đồng chí Phạm Trọng Hổ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 của huyện làm Tổ trưởng tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống Covid - 19 ở các xã Hướng Phùng, Hướng Linh và thị trần Khe Sanh.

Tại các xã Hướng Phùng, Hướng Linh và thị trấn Khe Sanh, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của các địa phương đã báo cáo với Tổ kiểm tra về công tác phòng, chống Covid-19 trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các địa phương đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19; cùng với ban hành các văn bản chỉ đạo, đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế; quản lý chặt chẽ việc tạm trú, tạm vắng, nhất là con em của địa phương đi lao động ở các tỉnh, thành phố trở về địa phương và công nhân của các công ty đang thi công các công trình và các dự án trên địa bàn thực hiện khai báo y tế; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ tự nguyện giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng. Xã Hướng Phùng có 89 người đã thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà 03 người; xã Hướng Linh có 361 người khai báo y tế, cách ly 02 người trở về từ vùng dịch; thị trấn Khe Sanh có 445 người khai báo y tế, trong đó 160 công nhân của các công ty điện gió; 285 người là học sinh, sinh viên và người lao động ở tỉnh, thành về quê ăn Tết, cách ly tập trung 03 người, cách ly tại nhà 13 người. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 và có sự phối hợp chẽ giữa các địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp và sự tham gia tích cực của người dân, nên trên địa bàn huyện nói chung và các xã Hướng Linh, Hướng Phùng, Thị trấn Khe Sanh, công tác phòng, chống Covid- 19 đã được triển khai hiệu quả thiết thực, bảo vệ sức khỏe cho người dân và cộng đồng.