PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019
Thông tin Cấp ủy
Đồng chí NGUYỄN PHÚ SƠN
Bí thư Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Nhiệm kỳ 2018 - 2020Đồng chí HOÀNG THỊ NHẬT HÀ
Phó Bí thư Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Nhiệm kỳ 2018 - 2020
----------------

CÁC ĐỒNG CHÍ GIỮ CHỨC VỤ CẤP ỦY QUA CÁC THỜI KỲ HIỆN NGHỈ HƯU HOẶC CHUYỂN CÔNG TÁCĐồng chí HỒ XUÂN PHÚC

Nguyên Bí thư Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Nhiệm kỳ 2015 - 2017
(Đã nghỉ hưu)Đồng chí NGUYỄN NGỌC TRI
Nguyên Phó Bí thư Chi bộ 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa 
 Nhiệm kỳ 2010 - 2015
(Đã chuyển đến công tác và sinh hoạt chi bộ Văn phòng UBND huyện)Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582