PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Thông tin Cấp ủy
DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ PHÒNG VH&TT
                                 

      
     
                                                                           
           
   

Đồng chí: Nguyễn Thị Huyền
Bí thư Chi bộ Phòng VH&TT
Nhiệm kỳ 2017-2020

                                                                                        
 

Đồng chí: Nguyễn Hưng
Phó Bí thư Chi bộ Phòng VH&TT
Nhiệm kỳ 2017-2020


              
 

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn
Bí thư Chi bộ Phòng VH&TT
Nhiệm kỳ 2017-2020
(đã chuyển công tác) 
 

Đồng chí Hoàng Thị Nhật Hà

Phó Bí thư Chi bộ Phòng VH&TT
Nhiệm kỳ 2017-2020
(đã chuyển công tác)

 
Đồng chí: Hồ Xuân Phúc
Bí thư chi bộ Phòng VH&TT
(đã nghỉ hưu)
 


  Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tri
Phó Bí thư Chi bộ Phòng VH&TT
(đã chuyển công tác)


 
  Đồng chí: Lê Quốc Phòng
Phó Bí thư Chi bộ Phòng VH&TT
(đã nghỉ hưu)


 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582