PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Thông tin đảng viên

 

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn

Bí thư Chi bộ

 

Đồng chí Hoàng Thị Nhật Hà

Phó Bí thư Chi bộ


Đồng chí Nguyễn Thị Hằng

Đảng viên

Đồng chí Hoàng Thị Loan

Đảng viên

Đồng chí Lê Văn Trọng

Đảng viên

Đồng chí Phan Thị Ánh Nga

Đảng viên

Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc

Đảng viên

 


Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân

Đảng viên 
 
 <<<<

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582