PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Công văn

Cuộc thi báo chí với nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ DTH

V/v tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

vèề iệc kiểm tra, giám sát các nội dung thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19

về việc khai báo y tế bắt buộc để phòng chống dịch Covid - 19

về việc tạm dừng đón khách tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa

Về việc báo cáo tình hình hoạt động và thống kê các thiết chế văn hóa

về việc gửi hồ sơ đăng ký tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Chế Lan Viên

về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid - 19

về việc lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "nghệ nhân nhân dân", "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực DSVHPVT

về việc thực hiện tốt việ quản lý du khách đến địa bàn huyện để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

về việc tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong các trường học

về việc tham gia Festival Mỹ thuật trẻ 2020

về việc xét danh hiệu văn hóa năm 2019

về việc trao đổi kỹ năng du lịch cộng đồng

Trang 1 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582