CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019!
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2019
Văn bản Luật

Luật thi đua khen thưởng

Luật số 15/2003/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014
Đính kèm File Luật thi đua khen thưởng

Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật số 15/2011/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tải ở đây

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

Luật số 09/2012/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 Tải ở đây

Luật khiếu nại

Luật số 02/2011/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 Tải về

Luật tố cáo

Luật số 03/2011/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 Tải về

Trang 1 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582