PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 02 tháng 3 năm 2021
Văn bản Luật

Luật thi đua khen thưởng

Luật số 15/2003/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014
Đính kèm File Luật thi đua khen thưởng

Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật số 15/2011/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tải ở đây

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

Luật số 09/2012/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 Tải ở đây

Luật khiếu nại

Luật số 02/2011/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 Tải về

Luật tố cáo

Luật số 03/2011/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 Tải về

Trang 1 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582