PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Hoạt động Phòng VH&TT

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM THỂ DỤC, THỂ THAO HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Ngày 11/01/2019- Phòng Văn  hóa và Thông tin phối hợp cùng Trung tâm thể dục – Thể thao huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019

Ngày 19/3/2018- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp cùng Trung tâm thể dục - Thể thao huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018 - Văn Vũ

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/2018). Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp cùng Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018.

UBND huyện công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Nguyên Hằng

Ngày 31/10/2017, UBND huyện đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA ĐÃ LÀM TỐT CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG MÔ HÌNH GIA ĐÌNH NHỎ, ÍT CON

Trong tình hình mới, vai trò của gia đình đối với xã hội lại càng quan trọng, đặc biệt việc tạo nguồn nhân lực đảm bảo cả về số lượng và chất lượng để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác trong phát triển kinh tế - xã hội.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐƯỢC HĐND HUYỆN HƯỚNG HÓA QUAN TÂM TẠI KỲ HỌP THỨ 3 NHIỆM KỲ 2016-2021

Trong công tác tham mưu, chỉ đạo, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện luôn chú trọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V khóa VIII và “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước"

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin nhằm giải quyết tình phức tạp về ma túy trên địa bàn xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo

Bên cạnh những nổ lực ra quân trấn áp tội phạm về buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy dọc biên giới Việt Nam – Lào trên địa bàn huyện của các lực lượng Biên phòng, Công an Hướng Hóa. Các ban ngành, đoàn thể của huyện đã đẩy mạnh công tác phối hợp vừa lòng ghép vào nhiệm vụ chuyên môn của ngành mình để triển khai thực hiện; 

Phòng Văn hóa và Thông tin tham gia tốt hoạt động tác chiến phòng thủ huyện Hướng Hóa năm 2016

Sau khi nắm rõ thực tế và phân tích đánh giá tình hình về địch, về ta. Về địch: xác định đối tượng, lực lượng,thủ đoạn. Trước khi tiến công, khi tiến công, khi tiến công không thành… Về ta: xác định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, địa hình, thời tiết, thuỷ văn…

DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHÀO MỪNG CÁC NGÀY KỶ NIỆM TRONG THÁNG 7 NĂM 2016

Trên tinh thần giữ vững lập trường trong công việc, xác định tính tư tưởng cao cho công tác, tìm hiểu thêm về chính trị, nâng một bước về trau dồi đạo đức, tu dưỡng lối sống, rèn luyện tác phong trong công tác và sinh hoạt....

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN VỚI CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của các cấp trên, tính đến ngày 13 tháng 5 năm 2016, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã làm tốt công tác hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021:

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN ĐÃ TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN

Để đạt mục đích đánh giá kết quả tình hình triển khai và thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền năm 2016. Nhân kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ (19/5) và chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tổ chức kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền ở 22 xã, thị trấn trên địa bàn nhằm:

NHỮNG CỐ GẮNG CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN NĂM 2015 VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CHO NĂM 2016

Trong năm qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa luôn bám sát Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh, các văn bản chỉ đạo các cấp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Hướng Hóa;,Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực văn hóa và thông tin, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2015 của huyện Hướng Hóa và của tỉnh Quảng Trị.

NHÀ VĂN HÓA Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Trong những năm qua, hệ thống nhà văn hóa trong huyện đã được chú trọng đầu tư. Cơ sở vật chất ngày được bổ sung. Phong trào xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao cơ sở ngày càng được tiến hành rộng khắp.

Công tác triển khai thực hiện chính sách đưa văn hóa về cơ sở, ưu tiên hỗ trợ người nghèo, những bước đi mới!

Trong những năm qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tổ chứ thực hiện công tác chỉ đạo, triển khai chính sách đưa văn hóa về cơ sở, ưu tiên hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận văn hóa, thông tin nhất là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện thông qua các Chương trình muc tiêu quốc gia về văn hóa, các dự án của các tổ chức Plan,Chương trình phát triển vùng Hướng Hóa - Tầm nhìn thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, truyền thông đến người nghèo; giúp người nghèo tiếp cận những thông tin về di cư, việc làm, truyền thông về internet...

Công tác tuyên truyền Đại hội, Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thực hiện kế hoạch số 732/SVHTTDL-NVVH ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 -2020; kế hoạch tuyên truyền của Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI đối với các cơ quan Khối tư tưởng - văn hóa;

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa thi đua nước rút cuối năm chào mừng Đại hội, đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tiếp nhận và xử lý hơn 800 văn bản các loại để tham mưu và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của ngành, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch ở toàn huyện. Công tác chỉ đạo triển khai, phối hợp, tổ chức các hoạt động cũng được thực hiện với kết quả cao...

BÁO CÁO TẠI BUỔI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA VIỆT NAM DO PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC

Có thể nói;trải qua 70 năm trưởng thành và phát triển, ngành Văn hóa đã luôn nỗ lực làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA

Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2015), Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa đã có những hoạt động thiết thực.

Ngành Văn hóa Thông tin Hướng Hóa – Chặng đường gian khổ và tự hào

70 năm qua, sự nghiệp ngành Văn hóa thông tin Hướng Hóa luôn gắn chặt cùng sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2015-2020

Hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, được sự lãnh đạo của Huyện ủy Hướng Hóa và sự tạo điều kiện của UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã thực hiện công tác tuyên truyền:

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ THIẾT THỰC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2015 - 2020 70 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN

Hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ chính thức khai mạc vào đầu tháng 8 năm 2015, kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 70 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2015); dưới sự lãnh đạo của Chi bộ cơ quan, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã quyết tâm thực hiện một số hoạt động có ý nghĩa, thiết thực và cụ thể để chào mừng với các nội dung như sau:

Trang 1 2 3 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582