PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Các hoạt động phối hợp

Vui tết Trung thu và trao thưởng khuyến học (Nguyên Hằng)

Ngày 24/9/2018, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức chương trình “Vui tết Trung thu và trao thưởng khuyến học” cho hội viên và con hội viên Ban Khuyến học cơ quan.

GIẢI BÓNG BÀN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN (28/8/1945-28/8/2018) (Hoàng Loan - Ánh Nga)

Giải Bóng bàn được tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Văn hóa và Thông tin (28/8/1945-28/8/2018). Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,

Cơ quan - Công đoàn Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức giải bóng bàn kỷ niệm kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 108 ngày quốc tế phụ nữ 08/3 và Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 - Nguyên Hằng

Ngày 07/3/2018 Cơ quan và Công đoàn Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp tổ chức giải bóng bàn chào mừng kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 108 ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3.

Cơ quan, Công đoàn Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Ánh Nga - Ngọc Tuân

Sáng ngày 27/02/2018  cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức tết trồng cây tại khuôn viên cơ quan với chủ đề “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức thành công Liên hoan Hát ru, hát dân ca năm 2017.

Ngày 16/6/2017 vừa qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức thành công Liên hoan Hát ru, hát dân ca năm 2017 chào mừng 16 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với sự tham gia của 16 đội đến từ các xã, thị trấn trong huyện.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN PHỐI HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH ETIP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG NGỪA MUA BÁN NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, QUẢNG TRỊ

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, thư viện, thông tin, truyền thông, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông...

MỪNG ĐẢNG ĐÓN XUÂN CƠ QUAN VÀ CÔNG ĐOÀN PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN ĐÃ PHỐI HỢP THỰC HIỆN TỐT XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH NƠI CÔNG SỞ

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với  Công đoàn cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là trong thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết 33 Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Công đoàn phối hợp với cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức các hoạt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7.

Được sự nhất trí của của Chi bộ, cơ quan và Công đoàn Phòng văn hóa và Thông tin huyện đã tổ chức thành công buổi kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

CƠ QUAN - CHI HỘI KHUYẾN HỌC PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HƯỚNG HÓA HƯỞNG ỨNG “NGÀY SÁCH VIỆT NAM - 21/4” NĂM 20415

Thực hiện Kế hoạch số: 524/KH-UBND ngày 11/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về tổ chức “Ngày Sách Việt Nam 21/4” tại địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2015; Kế hoạch số: 47/KH-UBND ngày 19/3/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc tổ chức “Ngày sách Việt Nam 21/4” năm 2015 trên toàn huyện. 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN - TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO PHỐI HỢP TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2015

Ngày 06 tháng 3 năm 2015; Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Thể dục và Thể thao huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành năm 2015. Thành phần tham gia gồm lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức hai đơn vị và công chức văn hóa 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công tác phối kết hợp giữa Phòng Văn hóa và Thông tin với hội liên hiệp phụ nữ huyện Hướng Hóa - sau 2 năm nhìn lại và một vài suy nghĩ về vai trò trách nhiệm của người phụ nữ trong cơ quan trước các phong trào

Thực hiện công văn số 309 /CTLN- VHTTDL - HPN, ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Sở Văn Hóa và Du lịch và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị về chương trình phối hợp liên ngành giai đoạn 2011- 2015. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và Phòng Văn Hóa và Thông tin Hướng Hóa. Năm 2012, hai ngành đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp liên ngành giữa Hội Liên hiệp phụ nữ và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Huyện Hướng Hóa tổ chức Hội thi gia đình năm 2014

Từ ngày 18 đến 20/6/2014, huyện Hướng Hóa tổ chức Hội thi gia đình trên phạm vi toàn huyện với 3 cụm: Các xã Nam Hướng Hóa (tại xã A Xing), Bắc Hướng Hóa và xã Húc (tại xã Hướng Tân) - Cụm Đường 9 (Hội trường Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) với 15 đội tham gia.

Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa tổ chức thành công Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp

Ngày 08/8/2013, Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Văn hoá và Thông tin Hướng Hoá tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức, lao động giai đoạn 2013 - 2015.

Kế hoạch Liên ngành VH&TT - GD&ĐT về Thư viện, Giải thưởng Mỹ thuật và Di tích

Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hoá thống nhất xây dựng kế hoạch liên ngành số 09/KHLN-VH&TT-GD&ĐT về phối hợp thực hiện công tác Thư viện, tổ chức giải thưởng Mỹ thuật và chăm sóc, bảo quản di tích.
Đính kèm File Kế hoạch liên ngành

Phối hợp tổ chức Hội thi Kiến thức tiết kiệm - Vốn vay thôn bản lồng ghép Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

Ngày 19/10/2012, Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và Dự án Plan phối hợp tổ chức thành công hội thi “Kiến thức tiết kiệm và vốn vay thôn bản, lồng ghép truyền thông bình đẳng giới và hạn chế bạo lực gia đình”.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tham gia Liên hoan hát ru cấp tỉnh năm 2012

Ngày 16/10/2012, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hướng Hóa đưa Đội hát ru của huyện tham gia Liên hoan hát ru tỉnh Quảng Trị lần thứ III - năm 2012 do Hội Liên hiệp phụ nữ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Trang 1 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582