CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019!
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2019
Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Văn hóa, Gia đình, Thể dục, Thể thao, Du lịch, Bưu chính, Viễn thông, Internet, Công nghệ thông tin, Hạ tầng thông tin, Phát thanh, Tần số vô tuyến điện, Báo chí xuất bản.

Trang 1 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582